ENG | FRA

Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Intime Tennis Academy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Intime Tennis Academy is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Inhoud

Intime Tennis Academy heeft gebruik gemaakt van materiaal dat op internet vrij beschikbaar is, waarbij er vanuit is gegaan dat dit materiaal behoort tot het rechtenvrije publieke domein.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Intime Tennis Academy niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Intime Tennis Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Intime Tennis Academy geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op.

Cookies

Intime Tennis Academy maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers. Met die informatie kan Intime Tennis Academy haar website verbeteren en beter laten aansluiten op uw behoeften.

Official partners & sponsors


top